автомобилски

car, motor
* * *
motor (adj)

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • автомобилизам — (грч autos, лат mobilis) се што се однесува на производството и употребата на автомобилите автомобилска индустрија, автомобилски сообраќај, автомобилски спорт …   Macedonian dictionary

  • Оскар хуманус — (лат. Oscar humanus) кукла со димензии на возрасен човек на која се испитуваат последиците од автомобилски несреќи …   Macedonian dictionary

  • автобус — (грч autos, лат omnibus за се) автомобилски омнибус, голем автомобил за превоз на многу патници …   Macedonian dictionary

  • автопарк — (скрат од автомобилски парк) сите моторни возила што ги има некое претпријатие …   Macedonian dictionary

  • автопат — (грч autos + лат) широк, асфалтиран пат исклучиво за автомобилски сообраќај, автострада …   Macedonian dictionary

  • автотранспорт — (гер Autotransport скр од автомобилски транспорт) превоз на патници и стока со автомобили и камиони …   Macedonian dictionary

  • рели — (анг. rally) 1. состанок, собир, средба 2. посебен вид автомобилски трки на долги патеки …   Macedonian dictionary

  • спидвеј — (анг. speedway патека за автомобилски трки) спорт, автомобилска или мотоциклистичка трка на кружна патека …   Macedonian dictionary

  • хауба — (гер. Haube) 1. капак на автомобилски мотор 2. капа во приборот за сушење на косата (обично во фризерници) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.